Sengoku Bushouki MURAMASA VERTEX 1/8 Scale Figure : Ittosai Ito [Desor – HYPETOKYO