Sadakage Illustration Daiki Kougyou 1/5.5 Scale Figure : Astacia – HYPETOKYO